Telefon: + 372 672 0086 Faks: +372 672 0082 GSM: +372 50 16 932 Avatud • E • T • K • N • R • 8.00 - 17.00
rendimeister[ät]rendimeister.ee
Alumiiniumtellingud
ja redelid
Betooniseadmed
Tõstukid ja töölavad
Lihvimismasinad
Keevitusseadmed
Tolmuimejad ja pesurid
Soojendusseadmed
Maatihendusseadmed
Mõõteseadmed
Tõste- ja transpordiseadmed
Suruõhuseadmed
Puurimis- ja perforeerimisseadmed
Pumbad
Aiatööriistad
Metallitöötlemisseadmed
Saed ja lõikurid
Elektri- ja valgustusseadmed
Terastellingud, toed, piirdeaiad
Ehitussoojakud
Mehhanismid
Muud seadmed

MIDA ON VAJA RENTIMISEKS?

Rentimiseks on juriidilisel isikul vajalik: 
- B-kaardi koopia;
- firma garantiikiri, koos volitatud isikute nimekirjaga.

Eraisikul on vajalik:

- esitada isikut tõendav dokument (pass, autojuhiload); 
- samuti võib firma nõuda tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest. 

Rentimisel sõlmitakse rendileping, mis määrab nii rentija kui rendileandja õigused ja kohustused.

Rendileping kehtib päevast, millal seade väljastatakse rentnikule, päevani, millal see tagastatakse rendileandjale, ülalmainitud päevad kaasa arvatud.

Rendiaega arvestatakse 5 päeva nädalas, kui seda pole teisiti fikseeritud. Toodete kataloogis * tähistatud seadmete rendiaeg on 7 päeva nädalas.

Renditasu on hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind.

Renditasu makstakse ette või pärast seadme tagastamist sularahas või ülekandega 10 päeva jooksul peale arve väljakirjutamist. Rendileandjal on õigus sisse nõuda viivist 0,5% päevas mittetähtaegselt tasutud rendisummadelt.

Rendileandjal on õigus nõuda renditavate seadmete eest tagatisraha, mis makstakse rentnikule tagasi pärast seadme tagastamist.

Renditasu ei sisalda kulutusi transpordile, montaazile, kütusele ja määrdeainetele. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme. Pretensioonid seadme töökorras oleku kohta tuleb teha ühe ööpäeva jooksul.

Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikule seadmete puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal.

Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel ning samuti kahjude eest, mis renditud vara võib rentnikule tekitada.

Kui seade rendi ajal kas hävib või varastatakse, peab rentnik tasuma rendileandjale sama seadme uushankehinna.

Rentnik peab tagastama seadmed puhastatult, vastasel korral puhastab rendileandja seadmed rentija kulul.

Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut või selle alusel renditud seadmeid kolmandale isikule.

Kui rentnik rikub antud lepingu tingimusi, on rendileandjal õigus leping tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma rentija nõusolekuta. Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega, samuti viiviste sissenõudmisega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmandal isikul.RENTIMISEKS SÕLMIGE RENDIMEISTRI KLIENDILEPING

Täitke ära kõik punktiiridega väljad, välja arvatud lepingu ja lepingu lisa numbrit tähistavad väljad, allkirjastage lepingu kõik lehed ja toimetage kliendileping Rendimeistrisse.
Seejärel vaatame rendilepingu üle, allkirjastame, kinnitame Teid püsikliendiks (juhul kui Te seda veel pole) ja saadame lepingu ühe koopia Teile postiga tagasi.